USA Official United States Government Immigration Visa Application Online FROM ROMANIA - Cerere de


43 Praga St, District 1, Bucharest
Romania

Hours
24/7/365
Description
ESTA SUA este o cerință obligatorie pentru vizitatorii scutiți de viză și se aplică anumitor naționalități. Călătorii eligibili se pot înregistra online prin intermediul Sistemului electronic de autorizare de călătorie (ESTA) pentru călătorii în Statele Unite în scopuri turistice, de tranzit și de afaceri. Autorizația ESTA este valabilă 2 ani de la data eliberării și permite intrări multiple, cu o ședere maximă de 90 de zile de fiecare dată. Procesul de solicitare ESTA este simplu și necesită informații personale și de pașaport, precum și câteva întrebări legate de securitate și sănătate. Este recomandat să solicitați ESTA în momentul rezervării călătoriei, dar nu mai puțin de 72 de ore înainte de plecare, pentru a permite pre-screening de către Departamentul de Securitate Internă al SUA. Aplicarea pentru ESTA le permite călătorilor eligibili să viziteze Statele Unite fără a fi nevoie de o viză tradițională și evită nevoia de a aplica la o ambasadă sau consulat. Cu toate acestea, cetățenii străini care călătoresc în SUA în alte scopuri, cum ar fi munca sau studiile, trebuie să contacteze Ambasada sau Consulatul Statelor Unite în țara lor de reședință. Cetăţenii următoarelor ţări sunt eligibili pentru cererea de viză pentru SUA online Andorra, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Chile, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia , Coreea de Sud, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Taiwan, Regatul Unit. The USA ESTA is a mandatory requirement for visa-exempt visitors and is applicable to certain nationalities. Eligible travelers can register online through the Electronic System for Travel Authorization (ESTA) for trips to the United States for tourism, transit, and business purposes. The ESTA authorization is valid for 2 years from the date of issue and allows multiple entries, with a maximum stay of 90 days each time. The ESTA application process is simple and requires personal and passport information, as well as a few questions related to security and health. It is recommended to apply for ESTA at the time of booking travel, but not less than 72 hours before departure, to allow for pre-screening by the US Department of Homeland Security. Applying for ESTA enables eligible travelers to visit the United States without the need for a traditional visa and avoids the need to apply at an embassy or consulate. However, foreign nationals traveling to the USA for other purposes, such as work or study, must contact a United States Embassy or Consulate in their country of residence. Citizens of the following countries are eligible for US Visa Application Online Andorra, Australia, Austria, Belgium, Brunei, Chile, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, South, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom.
Ratings
View Count 86